cashflowskyline_large

Woz waarde

Hoogstwaarschijnlijk heeft u hem weer ontvangen: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand. Op basis van deze WOZ waarde betaalt u onroerendezaak-, inkomsten-, erf,-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZ waarde door uw gemeente te hoog vastgesteld. Ook kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die een lagere WOZ waarde rechtvaardigen.

Ons kantoor werkt samen met landelijk opererende WOZ-Consultants. Mogelijk betaalt u als eigenaar van een woning en/of bedrijfspand al snel honderden euro’s te veel belasting per jaar door een te hoge WOZ waarde.

Direct uw WOZ waarde op juistheid laten beoordelen? Klik hier en meldt uw pand aan.

Een WOZ bezwaarprocedure voor uw eigen woning is geheel gratis.
Voor bedrijfspanden en overige objecten geldt het no cure, no pay principe.
Dit houdt in dat u alleen 25% exclusief BTW van het gerealiseerde voordeel op de gemeentelijke belastingen betaalt als de WOZ waarde naar beneden wordt bijgesteld.

Hierbij merken wij op, dat het bezwaarschrift overigens wel binnen de termijn van zes weken na dagtekening van de aanslag moet zijn ingediend.

BEZOEKADRES

Van Zuylen van Nijeveltstraat 298A,
2242 LM Wassenaar

POSTADRES

Postbus 2164
2240 CD Wassenaar

CONTACT